Propietats termodinàmiques racó superior dret

La calor de fusió o entalpia de fusió és la quantitat d'energia (calor) que es necessita aportar a un mol de l'element per tal que, la seva temperatura de fusió, passi de la fase sòlida a la líquida.

racó inferior esquerre racó inferior dret
torna