Propietats termodinàmiques racó superior dret

Suposem un mol d'un element en estat líquid que es troba en equilibri amb el seu vapor a la pressió d'1 atmosfera. Per tal d'aconseguir que tot el líquid passi a la fase de vapor és necessari aportar al sistema una quantitat d'energia que es coneix com entalpia de vaporització o calor de vaporització.

L'entalpia de vaporització sol representar-se com a Hvap i es mesura en kJ mol-1.

racó inferior esquerre racó inferior dret
torna