Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament edu365.cat
Inici fletxa Batxillerat fletxaTreball de recercafletxaCom es fa un treball de recerca

Com es fa un treball de recerca

QUÈ ÉS

El treball de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat. Aquest treball:

  • És una petita investigació.
  • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari.
  • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
  • Té una durada d'unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • Per norma general, es tracta d'un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.
  • S'avalua tenint en compte l'actuació de l'alumne/a durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.

Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació.

Per a desenvolupar el treball de recerca es convenient aplicar un mètode de treball sistemàtic.

Aquí teniu algunes eines metodològiques desenvolupades pel professor Albert Piñero

Abans de començar el treball, cal decidir quina orientació se li vol donar a la recerca i quin serà l'abast de la recerca. La metodologia de cerca i processament de la informació són diferents segons el tipus de treball: científic, tecnològic, estadístic, artístic, literari, històric, etc.

puja

Tutoria


Durant les diverses fases de realització del treball de recerca, els i les alumnes són assessorats i el seu treball és supervisat per un professor/a: el tutor/a del treball de recerca. A més a més de les orientacions sobre les tècniques habituals empradesen qualsevol recerca, el tutor/a del treball vetlla perquè l'alumnat efectuï les tasques amb regularitat, utilitzi adequadament les fonts d'informació, faci una selecció correcta de la informació i estructuri correctamentla presentació final. Amb aquesta finalitat, es duen a terme entrevistes periòdiques en les quals es fa un control sobre l'estat de la recerca i s'estableixen objectius per a les pròximes trobades.

puja

Exemples


puja