edu365.cat
Batxillerat


DICCIONARIS

Onelook Dictionary
Pàgina que et donarà accés a una base de dades de diccionaris en anglès.
http://www.onelook.com

Traductor d'Altavista
Aquesta web et permetrà entendre el sentit global de textos o frases en diferents idiomes.
http://world.altavista.com/tr

Wordreference.com
Aquesta pàgina et permet traduir paraules aïllades en diferents idiomes i obtenir altres referències.
http://wordreference.com/

A dictionary of Slang

Un diccionary que donarà a conèixer el significat de paraules i expressions col·loquials (slang). http://www.peevish.co.uk/slang/links.htm


ENCICLOPÈDIES

Britannica
Web de la ja coneguda Eniclopèdia Britànica.
http://www.edu365.cat/pls/edu365/britannica

Enciclopèdia Encarta
Web de la Eniclopèdia Encarta de Microsoft.
http://encarta.msn.com/EXERCITACIÓ LINGÜÍSTICA

British Council
Web de l'Institut Britànic amb exercicis pràctics.
http://www.learnenglish.org.uk/welcome_english.html

Manythings

Pàgina amb jocs en anglès.
http://www.manythings.org/

BBC
Pàgina de la BBC amb jocs, xats i passatemps en anglès.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/youmeus/index.shtml

A Guide to learning English
Uns quants exercicis per repassar aspectes gramaticals.
http://www.fis.edu/eslweb/esl/grammar/index.htm


INTERÈS GENERAL


British Pathé
A Subject Sampler on China

BBC Radio


British Pathé
75 anys d'història resumits en curts clips de video .
http://www.britishpathe.com/index.cfm

Learning English as a second Language
Web amb consells i situacions pràctiques per aprendre anglès.
http://www.fis.edu/eslweb/esl/students/index.htm

A Subject Sampler on China
Descobreix tot sobre la Xina amb aquesta activitat.
http://www.certifiedchinesetranslation.com/China/sampler.html

Webquests
Activitats guiades on podràs posar en pràctica el teu anglès i la teva capacitat de cercar a la Web. Hi ha activitats individuals i per fer en grup.
http://edweb.sdsu.edu/webquest/6-8matrix.html

BBC Radio On-line
Versió on-line de la popular emisora de ràdio.
http://www.bbc.co.uk/radio/edu365.cat
edu365.catedu365.cat edu365.cat