edu365.cat
Batxillerat

Recursos en xarxa

Biologia


BIOQUÍMICA, METABOLISME I BIOLOGIA MOLECULAR


Àcids nucleics
Castellà. Dins de la col·lecció de principis immediats, bon apartat referent als tipus d'àcids nucleics.

http://www.um.es/~molecula/anucl.htm

Principis immediats
Biomolècules amb il·lustracions. En castellà.
http://www.um.es/~molecula/indice.htm

Enzims
Explicació molt completa de l'activitat enzimàtica. En castellà.
http://www.arrakis.es/~lluengo/enzimas.html

Enzims
Enzims, definició, nomenclatura i classificació. En castellà.
http://enzimas.gq.nu/Enzimas.htmCITOLOGIA I HISTOLOGIA


Arxiu fotogràfic d'histologia
Imatges de preparacions microscòpiques d'histologia vegetal i histologia animal amb indicacions dels trets més significatius dels teixits. Català.
http://www.institucio.org/lafarga/alumnes/biologia/histologia.htm

Tècniques histològiques
Tècniques histològiques. Anglès. Fotografies i video.
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/HISTOTCH/TECH016.html

La cèl·lula
Citologia. Català. Definicions i fotografies.
http://www.xtec.cat/~jgurrera/index.htm

Manual de biologia celular
Citoplama, nucli i cicle cel·lular. Amb una galeria d'imatges i exercicis d'autoavaluació. En castellà.
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/biologia/index.htmlGENÈTICA


Què és el genoma?
Castellà. Explicacions sobre el genoma i la inginieria genètica.
http://www.telepolis.com/especiales/genoma/default.htm

ADN des de l'origen
Anglès. 41 apartats diferents per endinsar-se en la genètica clàssica, les molècules que intervenen en els processos, el control i organització genètica. Animacions Flash en cada apartat.
http://www.dnaftb.org/dnaftb

Glossari de Genètica
Genètica. Castellà. Diccionari.(Navegador Explorer)
http://www.geocities.com/maorera/hglaes2n.htm

Herència dels grups sanguinis
Genètica i Biologia celular. Castellà i anglès (en procés de traducció). Grup sanguinis amb calculadora divertida i problemes amb guia de solucions.
http://www.biologia.arizona.edu/default.html

Citogenètica
Citogenètica. Anglès. Pàgina molt completa de la Universitat de Washington amb accés a imatges de microscopia de cromosomes anormals.
http://www.pathology.washington.edu/galleries/Cytogallery/

Genètica de la herència
Teoria i activitats. En castellà.
http://w3.cnice.mec.es/proyectos/genetica/index.htmlEVOLUCIÓ


Els experiments de Miller
Videoconferència d'Antonio Lazcano sobre l'origen de la vida i la història de l'experiment de Miller. En castellà.
http://ice.d5.ub.es/conf-audiov/conf1/conf1_files/Default.htm

L'origen dels homínids
Anglès. Interactiu que explica els orígens dels homínids.
http://www.becominghuman.org

L'evolució biològica
Evolució. Castellà. Diferents apartats (precursors, selecció natural, neodarwinisme)
http://www.terra.es/personal/cxc_9747/EvolucionBiologica.html

Antropologia humana
Evolució. Castellà. Aspectes d'antropologia cultural i antropologia biològica.
http://www.geocities.com/gabylago99/index.html

Claus de l'evolució humana
Pàgina del CNICE amb materials i guia de l'alumne. En castellà.
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_evolucion/index.htmlMICROBIOLOGIA


El món dels microbis
Microbiologia. Anglès. Fotografies al microscopi electrònic. Microbi del mes. Apartat molt divertit del zoo microbià.
http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/

Virologia
Microbiologia. Castellà. Clasificació i descripció de virus.
http://virologia.ua.es/acortesborra/fichasvell/index.htm

Arqueobacteris
Imatges i informació d'arqueobacteris.
http://www.ucmp.berkeley.edu/archaea/archaea.htmlBIOLOGIA HUMANA


Apartats interessants d'aquest portal adreçats al públic en general:

 • Salut i malaltia
  http://www.gencat.net/sanitat/portal/cat/toc_salut_i_malaltia.htm

 • Salut ambiental
  http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/ambiental/index.html

 • Sida
  http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/sida/index.html

 • Tabac
  http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/tabac/index.html

 • Tuberculosi
  http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/tuberculosi/index.html

 • Vacunes
  http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/vacunes/index.html

 • Alcohol i drogues
  http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/alcohol/index.html

Esports i menstruació
En castellà.
http://www.tuotromedico.com/temas/deportes_menstruacion.htm

Dismenorrea
Perquè es produeix? Què es pot fer? En castellà.
http://www.encolombia.com/dismenorrea-causa1.htm

La regla
Sobre la menstruació. En castellà.
http://www.medspain.com/n7_nov99/artic03_1.html

Guia de les malalties infeccioses i degeneratives
Anatomía patològica bàsica. Anglès. Molt completa en quant a fotografies de teixits en color. Interessants els apartats de la SIDA, la tuberculosi, el càncer de mama, malalties degeneratives del sistema nerviós i diabetes.
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/TUTORIAL/TUTORIAL.html#2

Els contaminants del tabac
Toxicologia. Castellà. Contaminants del tabac
http://www.sagan-gea.org/hojared/hoja10.htm

Dietètica i nutrició
En anglès. Càlcul d'ingesta de nutrients i de calories. Estudi de diverses
dietes. Càlcul de l'índex de massa corporal. Bona per a confeccionar dietes
equilibrades i fer estudis comparats. (Navegador Explorer)
http://www.nutri-facts.com/index.asp

Cardiologia
Imatges del cor. Castellà.
http://www.zonamedica.com.ar/categorias/medicinailustrada/corazon/BOTÀNICA

Botànica
Anglès. Catàleg taxonòmic.
http://www.nmnh.si.edu/botartZOOLOGIA


Fauna mediterrània
Vertebrats i invertebrats mediterranis. Castellà. Pàgina en construcció. De moment només funciona l'enllaç dels peixos.
http://www.fut.es/mediterranea/html/castella/fr_indice.htm

Fauna ibèrica
Informació sobre vertebrats que es troben a la península. Castellà.
http://www.faunaiberica.org/

Zoologia en fitxes
Fitxes dels animals del zoo de barcelona. Català.
http://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/fitxes/marcos.htm

Zoologia Rèptils
Anglès. Catàleg taxonòmic.
http://www.embl-heidelberg.de/~uetz/LivingReptiles.htmlELS CINC REGNES


L'arbre evolutiu dels regnes
Classificació dels cinc regnes on apareix un sisè regne format per les algues. Anglès.
http://www.ucmp.berkeley.edu/archaea/archaea.htmlBIODIVERSITAT

Diversitat biològica
La biodiversitat i la seva conservació. Castellà.
http://www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/12EcosPel/120DivBiol.htm

La destrucció de la biodiversitat
Pèrdua de biodiversitat. Català.
http://www.xtec.cat/~pcairo/bios/5.htm

Biodiversitat
Conveni sobre la diversidad biològica.
http://www.biodiv.org/default.aspx?lg=1

Biodiversitat
Anglès. Red List.
http://www.redlist.org

Biodiversitat
Anglès. Diversitat animal.
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html

Biodiversitat
Anglès. L’arbre de la vida.
http://www.tolweb.org/treeECOLOGIA
ASTROBIOLOGIA

SETI Institut
Institut per a la recerca de vida intel.ligent extraterrestre. Anglès. Pàgines dedicades a estudiar l'origen de la vida i a explorar i entendre la distribució de la vida a l'univers. Cercador propi.
http://www.seti-inst.edu/

Vida a l'espai
La vida a l'espai. Anglès.
http://www.mbl.edu/Astrobiology/ARTICLES DE BIOLOGIA

Campanya contra els falsos "bio"
http://www.3xl.net/reportatges/re40225606.html

El projecte SETI
http://www.3xl.net/reportatges/re16082558.html

El tabac a judici
http://www.3xl.net/reportatges/re16043387.html

Vida en altres planetes
http://www.3xl.net/reportatges/re34800074.htmlNOTÍCIES I ACTUALITAT CIENTÍFICA

100cia.com
http://www.100cia.com

Ciencia digit@l
Anglès. Embrions.
http://www.cienciadigital.net

Chemedia
http://www.chemedia.com/

Diario médico
http://www.diariomedico.comCIENTÍFICS

Ramón y Cajal
http://www.cienciadigital.net/mayo2002/frame_cajal.htmlIMATGES DE BIOLOGIA

Galeria d'imatges
Anglès. Fotografies al microscopi òptic i vídeos.
http://ebiomedia.com/gall/gallery_main.html

Imatges d'embrions
Anglès. Embrions.
http://www.med.unc.edu/embryo_imagesINTERACTIUS DE BIOLOGIA

Virologia
Castellà. Sida.
http://www.elmundo.es/elmundo/2002/graficos/salud/sida/sida.html

Citologia
Anglès. Mitosi.
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/mitosisisg/prophase.html

Citologia
Anglès. Membranes biològiques.
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/biomembrane1/intro.html
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/biomembrane2/intro.html

Metabolisme
Anglès. Fotosíntesi.
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/photosynth/intro.html

Nutrició
Anglès. Processament, composició i tecnologia dels aliments.
http://www.accessexcellence.org/pizza

Immunologia
Anglès. Al.lèrgies.
http://www.accessexcellence.org/AE/mspot/sneeze/sneezer.php

Anatomia
Anglès. L’esquelet.
http://www.accessexcellence.org/RC/VL/xrays

Genètica
Castellà. Exercicis amb DNA.
http://gslc.genetics.utah.edu/es/

Genètica
Anglès. Exercicis amb DNA
http://www.dnai.org/index.htm

Transgènics i biotecnologia
Anglès. Mosques.
http://www.biointeractive.org

Evolució
Anglès. L’evolució del vol en les aus.
http://www.ucmp.berkeley.edu/education/explorations/reslab/flight/main.htm

Paleontologia i història de la vida
Anglès.
http://www.ucmp.berkeley.edu/education/explorations/tours/intro/Intro9-12/tour1intro.html
Si no funciona algun d'aquests enllaços o en trobes d'altres per afegir a la llista comunica-ho a Maria Àngels Hernández


edu365.cat
edu365.cat edu365.cat