edu365.cat
Batxillerat

DICCIONARIS


Real Academia Española
Portal que permet accedir a diverses pàgines: diccionari del 2001, diccionari d'americanismes, conjugació verbal, neologismes, etc.

http://www.rae.es/

Tus diccionarios on line VOX
Per a la realització de consultes i traduccions en els diccionaris següents: Diccionario General de la Lengua Española Vox, Diccionario de sinónimos y antónimos de la Lengua Española Vox i Diccionari avançat català-castellà-català.
http://www.diccionarios.com/

Diccionarios elmundo
Pàgina on s'hi poden fer consultes terminològiques de llengua castellana, sinònims, antònims i traducció a d'altres llengües.
http://www.elmundo.es/diccionarios/

 

ENCICLOPÈDIES


Enciclonet

Enciclopèdia de temàtica general en llengua castellana: literatura, ciència, tecnologia, esports, humanitats, etc. Es necessita estar donat d'alta com a usuari/ària de l'edu365.
http://www3.enciclonet.com/index.jsp

 

LITERATURA


El Poder de la Palabra
Pàgines dedicades a la biografia d'autors i autores de la literatura universal. També s'hi troben fragments de textos literaris, alguns d'ells recitats.
http://www.epdlp.com/literatura.html

sololiteratura
Conté les pàgines d'autors i autores de literatura hispanoamericana.
http://sololiteratura.com/index.htm

Poesía desde el Romancero hasta el siglo XX
Aquest portal ofereix poemes amb una classificació cronològica, alfabètica y per segles. També disposa d'un buscador per títol o per primers versos dels poemes. Alguns dels poemes estan recitats o cantats.
http://www.poesia-inter.net/index.htm

Los poetas

Aquesta pàgina ofereix poemes recitats de diferents autors o autores.
http://amediavoz.com/poetas.htm

Soneto

Pàgines dedicades a la mètrica relacionant-la amb el sonet.
http://www.xtec.cat/~dlopez12/

Trivium

Pàgines dedicades a la mètrica espanyola i les figures retòriques, el seu tractament és acadèmic i extens.
http://usuarios.lycos.es/Trivium/iniciales/retorica.htm

El comentario de textos literarios

Pàgines que ofereixen pautes per a la realització d'un comentari d'un text literari.
http://www.jaserrano.com/Comentario/


AUTORS - AUTORES - OBRES

Federico García Lorca
Fundación García Lorca
http://www.garcia-lorca.org/
Federico García Lorca
http://www.fut.es/~elebro/poe/lorca/lorca.html

Obras completas de Federico García Lorca

http://www.fut.es/~picl/libros/glorca/gl000000.htm

Miguel Hernández
Fundación Cultural Miguel Hernández
http://www.miguelhernandezvirtual.com/
La obra poética de Miguel Hernández
http://jaserrano.com/mhdez/

Carmen Martín Gaite
Imaginaria. Revista Qincenal, nº32
http://www.imaginaria.com.ar/03/2/gaite.html
Carmen Martín Gaite
http://www.ucm.es/info/especulo/cmgaite/cmg_inde.html
Carmen Martín Gaite y la búsqueda del secreto
http://www.elpais.es/suplementos/babelia/20010407/b4.htm

Pablo Neruda
Universidad de Chile. Neruda
http://www.uchile.cl/neruda/
El poder de la palabra
http://www.epdlp.com/neruda.html
La voz de Pablo Neruda
http://www.uchile.cl/neruda/obra/obra3.htm

Lazarillo de Tormes
Siglo de Oro
http://www.ups.edu/faculty/velez/Span_402/Lazaro.htm
Lazarillo
http://www.museoferias.net/lazarillo.htm
Qué es la novela picaresca
Estudio crítico elaborado por Alonso Zamora Vicente http://cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/764041314797173535375828/p0000001.htm
Alfonso de Valdés
http://www.elazarillo.net/

 

LLENGUA I INTERÈS GENERAL


Real Academia Española
Portal on s'hi pot trobar informacions vàries sobre les activitats que porta a terme l'entitat. Disposa d'un servei que té per finalitat resoldre dubtes de caràcter lingüístic.

http://www.rae.es/

Centro Virtual Cervantes
Portal on s'hi poden trobar informacions vàries sobre les activitats que porta a terme l'Instituto Cervantes. Conté diferents apartats: "Nombres propios", "Ediciones críticas", "Aula de lenguas", etc.
http://www.cvc.cervantes.es/portada.htm


Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
És un fons bibliogràfic que posa a disposició dels ususaris obres i documents en llengua castellana.
Conté seccions com: "Fonoteca", "Videoteca" "Ediciones facsímiles2, "Bibliotecas del mundo", etc.
http://cervantesvirtual.com/index.shtml

Conjugador
El portal del Grupo de Estructuras de Datos permet consultar qualsevol forma flexiva del verb, el sustantiu, adjectiu, etc.
i relacions morfoléxiques
http://gedlc.ulpgc.es/investigacion/scogeme02/flexver.htm

El castellano
Portal que conté informació sobre congressos, foros de debat, gramàtica, literatura, premsa virtual d'Amèrica Llatina i d'Espanya, ràdios, spanglish, etc.

http://www.el-castellano.com/index.html

El castellano Consultes de gramàtica
http://www.el-castellano.com/gramatic.html

El castellano Consultes sobre diverses normes d'ortografia
http://www.el-castellano.com/nuevorto.html

La página de Lengua Castellana y Literatura
La pàgina presenta vàries seccions: antologia de poesia, autors i obres, comentaris de text, informació educativa, jocs, entreteniments, enllaços, diaris, revistes, etc.
http://www.terra.es/personal6/bardon manuela/

Club Literatura
Conté pàgines oficials d'autors contemporanis, reportatges, esdeveniments culturals, etc.
http://clubcultura.com/clubliteratura/clubliteratura.htm

Lengua castellana y Literatura
Pàgines personals d'un professor amb materials per a batxillerat i ESO, està dividida en tres apartats: La comunicación: Los textos, Gramática, Literatura.
http://perso.wanadoo.es/archaron/edu365.cat