edu365.catBatxilleratLLENGUA LLATINA


Traducció
Proposta de traducció de frases i textos breus en llatí, classificats atenent de manera progressiva la dificultat gramatical (declinació dels noms i adjectius, pronoms, la conjugació verbal, paraules indeclinables, formes nominals dels verbs, oracions d’infinitiu, oracions de relatiu).
http://www.ub.es/llati/petrus10.htm

L'evolució del llatí
Pàgina breu i senzilla sobre l’origen i el concepte de llengües romàniques: l’evolució del llatí i la consolidació de les llengües romàniques. Es pot visualitzar un mapa del domini lingüístic de les llengües romàniques i del català.
http://www.june29.com/HLP/lang/Catalan/webcat5.html

Abreviacions llatines
Pàgina en anglès dedicada a les abreviacions utilitzades en les inscripcions llatines. Es pot consultar la seva freqüència i significat.
http://asgle.classics.unc.edu/abbrev/latin/

Diccionari de llatí
Diccionari en línia Anglès-Llatí i Llatí-Anglès.
http://www.nd.edu/~archives/latgramm.htm

Inscripcions llatines
Pàgina oficial del Museu Arqueològic de Tarragona amb exemples d'inscripcions. També dóna informacions sobre exposicions virtuals temporals, publicacions i enllaços d'interès.
http://www.mnat.es/cat/mnat/marq/marq03.html#top

Les llengües romàniques
Interessant web en castellà que dóna una visió molt didàctica de la llengua llatina i la seva repercussió a la Península Ibèrica: les llengües romàniques. Proporciona enllaços amb exemples de llengües romàniques.
http://www.culturaclasica.com/historia_lengua/historia_lengua.htm

Morfologia i sintaxi
Aquí hi ha diverses propostes didàctiques i s'ha de triar les opcions sobre la llengua llatina que donen pas a exercicis com les conjugacions verbals, esquema de la llengua, les cinc declinacions, els pronoms, els verbs deponents, verbs irregulars.
http://www.lafacu.com/apuntes/idiomas/default.htm

CULTURA I CIVILITZACIÓ ROMANA


Història de Roma
Web que presenta un conjunt de recursos telemàtics del llatí. Conté, entre altres, els següents apartats: bibliografia bàsica de la història de Roma; adreces i pàgines electròniques de museus estatals i d’arreu del món sobre Roma; un resum de la literatura llatina.
http://www.xtec.cat/~jclua12/4clas.htm

Viatge virtual a Iluro
Viatge virtual a la ciutat romana d’Iluro, l’actual Mataró. El/la navegant hi pot trobar una extensa informació sobre la seva fundació i desenvolupament de la capital del Maresme, així com una extensa gamma d’imatges de plànols i restes romanes més importants.
http://www.blauweb.es/iluro/index.html

Hispània romana
Estudi en castellà de la xarxa viària de la Hispània romana. Es pot visualitzar un mapa de les vies romanes a Hispània, consultar un catàleg de les vies i de les “mansiones” i ciutats d’època romana.
http://traianus.rediris.es/viasromanas

Arquitectura dels teatres
Web en castellà dedicada a l’arquitectura del teatre grec i romà: primeres construccions teatrals permanents, les parts d’un teatre clàssic, les diferències entre un de grec i un de romà.
http://members.tripod.es/pacolorente/TeatrosRomanos/Teatroromano01.htm

Mitologia clàssica a l'art occidental
Pàgina en anglès que conté una extensa recopilació d’imatges, el tema de les quals és la representació en l’art occidental de la mitologia clàssica. També hi ha interessants connexions a adreces de mitologia i religió grecoromana.
http://www-lib.haifa.ac.il/www/art/Mythology_westart.html

Déus i deesses
Pàgina web que, sota el suggestiu títol Benvinguts a l’Olimp, ens introdueix en el món dels déus i deesses de la mitologia grega. D’una manera simpàtica, les divinitats s’adrecen al navegant i l’informen de les seves característiques i atributs.
http://members.tripod.com/~tonycornella/mito-home.html

Recintes històrics
Pàgina web de l’Ajuntament de Tarragona que triant l'opció "La ciutat" del menú hi la possibilitat de visitar els seus recintes històrics: l’Amfiteatre romà, el Fòrum, les Muralles, la casa Castellarnau, el Pretori, el Circ, el Mèdol i el Pont del Diable. Tots aquests llocs apareixen amb multitud de fotografies i un correcte text explicatiu, així com horaris i preus per realitzar la visita in situ.
http://www.fut.es/~ajtargna/

Museu Arqueològic de Tarragona
Web que ens dóna pas a la visita de la capital Tarraco (monuments, itineraris temàtics, itineraris temporals), així com per les instal·lacions del mateix Museu Arqueològic i del Museu i Necròpolis Paleocristià. Cal destacar la secció anomenada Vitrina del Museu, on s’hi presenta cada mes una peça del museu de manera molt detallada i també es pot consultar les peces de mesos anteriors.
http://www.mnat.es/mnat/indexes.html

Museu d'Arqueologia de Catalunya
Aquesta web permet l’accés als centres patrimonials del món antic més importants de casa nostra, com Empúries, Ullastret, Girona, Barcelona, Olèrdola, Tarragona i al Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. El visitant hi trobarà, a més de l’accés, informació general, visites de museus, activitats i serveis, exposicions.
http://www.mac.es/

La cultura preromana: els ibers
Una pàgina web sobre els ibers, que a més dóna accés a múltiples enllaços sobre aquesta cultura preromana: jaciments, exposicions, museus, universitats i projectes, associacions, articles en línia, temes del passat grec i romà.
http://www.tinet.org/~jjdm

Ràdio en llatí
Una autèntica emissora radiofònica en llatí. Ofereix programació setmanal sobre notícies internacionals i fitxers RealAudio. Disposa també d'altres seccions interessants: cartes d'alumnes de llatí, recomanacions de llibres i arxiu amb documentació diversa.
http://www.yle.fi/fbc/latini/horarium.html

CURSOS VIRTUALSCurs de llengua llatina
Amb el títol "Lectiones Linguae Latinae" aquesta pàgina ofereix teoria, exemples i exercicis de diversos continguts de la llengua llatina: orientacions sobre vocals i consonants, declinacions, conjugación de verbs, adjectius i els seus graus de comparació,  pronoms, etc.
http://centres.xtec.cat/~jmarti84/lectiones/lectio01.htmedu365.cat