edu365.cat
Batxillerat


VECTORS

Suma de dos vectors
Applet que calcula grāficament la suma de dos vectors.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=15

Càlcul vectorial
En aquesta pāgina et proposen 3 unitats amb diferents activitats interactives per facilitar la comprensiķ del cālcul vectorial. Treballarās amb vectors donats grāficament, utilitzant coordenades i components, i també expressats en mōduls i arguments. Pāgina en catalā.
http://www.xtec.cat/~jbartrol/vectors/index.htmSISTEMES DE FORCES

Problemes de dinàmica
Trobarās una col.lecciķ de problemes de dināmica, amb la seva soluciķ, perquč puguis reforįar o ampliar els teus coneixements. Pāgina en catalā.
http://copernic.udg.es/gfa/Xavier/Dinamica.doc

Applets de cinemàtica i dinàmica
Els applets de mecānica d'aquesta pāgina et permeten realitzar activitats interactives sobre moviment amb acceleraciķ constant, forces en equilibri, composiciķ de forces, sistema de politges, principi de la palanca, pla inclinat, etc. Pāgina en castellā.
http://www.walter-fendt.de/ph11s/

Experiències de mecànica
En aquesta pāgina trobarās la descripciķ d'un gran nombre d'experiments de mecānica: caiguda lliure, forces de fregament, conservaciķ de l'energia mecānica, dināmica de sistemes en rotaciķ, sistemes elāstics, etc. Pāgina en castellā.
http://www.fisicarecreativa.com/libro/indice_exp.htm#mecanicaSISTEMA DE PARTÍCULES

Centre de masses
Applet que calcula grāficament la posiciķ del centre de masses d'un sistema de partícules.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=33

Moment d'un sistema de forces respecte a un punt
Simulador que determina el moment resultant, respecte a un punt, d'un sistema de dues forces paralˇleles.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=21SÒLID RÍGID

Moment d'inčrcia
Simulador que permet calcular el moment d'inčrcia d'un cos. http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=28CONSTITUCIĶ I PROPIETATS DE LA MATČRIA

Constituciķ de la matčria
Introducciķ a l'estudi de la constituciķ (ātoms, ions, molčcules, elements, compostos), comportament i propietats (estats físics, densitat) de la matčria. Informaciķ sobre factors de conversiķ per a canviar d'unitats i notaciķ científica. Informaciķ sobre el cālcul del volum de sōlids amb formes geomčtriques regulars i determinaciķ del volum de sōlids de forma irregular.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=34

Massa, volum i densitat de sōlids
Laboratori virtual per determinar la massa i el volum de diversos objectes i comprovar si suren en un líquid de densitat coneguda. Proposat d'activitats relacionades amb l'experičncia.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=29MATERIALS I ASSAJOS

Dilatació
La informaciķ sobre les juntes d'expansiķ que conté aquesta pāgina posa de manifest la seva importāncia davant les tensions tčrmiques que produeixen en els materials les variacions de temperatura. Pāgina en castellā.
http://www.monografias.com/trabajos5/juntas/juntas.shtml

Elasticitat
Aquesta pāgina web conté un recull molt interessant d'activitats interactives sobre elasticitat: mesura del mōdul d'elasticitat, flexiķ d'una viga, etc. També pots practicar altres continguts de mecānica clicant sobre moment d'una forįa, dināmica de rotaciķ i moviment general d'un sōlid rígid. Pāgina en castellā.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/solido.htm

Tracció, resistència i duresa superficial
En aquesta pāgina trobarās tčcniques, grāfics i taules sobre l'assaig de tracciķ per cončixer les cārregues que poden soportar els materials. També et presenten altres assajos destructius per avaluar la resistčncia del material en rebre un impacte i l'assaig de duresa superfical. Pāgina en castellā.
http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apuntes/materiales/materials3.html

Esforç mecànic
Aquesta pāgina web permet l'anālisi de l'esforį mecānic i dels esforįos principals. Conté una aplicaciķ per calcular l'estat d'esforį equivalent a partir d'un estat inicial. És molt important obtenir els valors māxims tant normals com de tall per comparar-los amb els valors admissibles del material que s'estā avaluant. Pāgina en castellā.
http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apuntes/circulo/index.htmlMĀQUINES I MECANISMES

Aparells i màquines simples
Es tracta d'un recull dels diferents aparells i māquines simples que exemplifiquen les lleis de Newton, la forįa centrífuga i les propietats del xoc oblicu. Conté una fotografia i una breu explicaciķ per cadascun. Pāgina en castellā.
http://www.arrakis.es/~rsc/MECANICA.HTML

Arquimedes
Pāgina web sobre Arquimedes: principi d'Arquimedes, llei de la palanca, invents (politja composta, māquina captura-vaixells, catapulta). Conté prāctiques i experiments, combinats amb una divertida explicaciķ del context histōric. Pāgina en catalā.
http://www.xtec.cat/~pcairo/arqui/arquimede.htm

Engranatges
Informaciķ sobre engrantges, tipus, representaciķ, relaciķ de transmissiķ... Proposta d'activitats: problemes, qüestions i qüestionaris d'autoavaluaciķ. Pāgina en catalā.
http://www.xtec.cat/~jrosell3/engranatges/TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT

Elements mecànics i mecanismes de transmissió
En aquesta pāgina trobarās una breu explicaciķ amb grāfics sobre els elements mecānics (roda dentada, coixinets, corretges, politges, embragatge, ...), sistemes de transmissiķ directa (biela-manovella, lleves i excčntriques, cargol-femella, ...) i sistemes de transmissiķ indirecta (per cadena, per corretja, relaciķ de transmissiķ i cālcul de velocitats, exercicis). Conté un glossari. Pāgina en catalā.
http://www.xtec.cat/~jcastel6/webmec/index.htm

Transmissió de moviment i esforç
Hi trobarās transmissions de moviment i esforį entre eixos paral.lels (rodes dentades i politges), eixos que es tallen o bé que es creuen, transformaciķ del moviment (pinyķ-cremallera, biela-manovella, lleva-seguidor). Els grāfics sķn molt entenedors i faciliten la comprensiķ dels diferents tipus de transmissiķ. Pāgina en castellā.
http://www.donosgune.net/2000/gazteler/mecanica/transmis.htm

Engranatges
Molt bons esquemes d'engranatges: cilíndrics (per a eixos paral.lels i que es creuen), cōnics, vis sense fi, roda helicoidal, cremallera, caixes de reductors, etc. Pots seguir els passos pel disseny d'engranatges i veure'ls en moviment. Pāgina en castellā.
http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apuntes/materiales/materials3.html

Coixinets de rodament
Aquesta pāgina web tracta sobre el procediment de selecciķ de coixinets de rodament (segons la direcciķ de la cārrega que suporten, segons la rigidesa del rodament, segons l'element rodant). Els esquemes i il.lustracions fan molt entenedor el seu funcionament. Pāgina en castellā.
http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apuntes/roda/roda2.html

Motors
Pāgina web on es presenten applets del motor gasolina de quatre temps, motor diesel, etc. Contenen una breu i clara explicaciķ sobre el seu funcionament. Pāgina en castellā.
http://www.k-wz.de/sp/index.html

Exercicis de mecànica
Posa't a prova i fes aquest examen de mecānica (engranatges i parell motor). Sort! Pāgina en catalā.
http://www.xtec.cat/centres/a8039057/tecno/mecanica/mecanica5.htmlFLUÏDS

Flotabilitat de sōlids
Simulador per a estudiar la flotabilitat d'un objecte.
http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=30

Forįa ascencional
Simulador per a determinar la relaciķ entre l'angle d'inclinaciķ i la forįa ascencional que actua sobre l'ala d'un aviķ. http://www.explorescience.com/activities/Activity_page.cfm?ActivityID=31

Experiències amb fluids
En aquesta pāgina podrās trobar un gran nombre d'applets sobre estātica de fluids, dināmica de fluids i tensiķ superficial. A més, les introduccions teōriques faciliten la interpretaciķ dels fenōmens físics. Pāgina en castellā.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/fluidos.htm

Pneumàtica i hidràulica
Conté definicions i identificaciķ d'elements de circuits pneumātics i hidrāulics. Les informacions tčcniques i una completa taula de símbols et serā molt útil a l'hora de representar els teus circuits. Pāgina en catalā.
http://www.upc.es/em/doc/etseib/tm/TMCircuitsdefluids.pdf

Problemes de pneumàtica
Col.lecciķ de problemes per reforįar els continguts de pneumātica. Al final del document hi ha les solucions detallades. Posa a prova els teus coneixements! Pāgina en catalā.
http://www.upc.es/em/doc/etseib/tm/petm/TMeleMiscel.pdf

Circuits pneumàtics
Aquí tens vāries propostes per realitzar projectes o prāctiques utilitzants circuits pneumātics (excavadora, porta automātica, camiķ transporta banyeres, braį articulat amb tres moviments, etc). Conté una breu descripciķ, una fotografia del sistema i un complet esquema del circuit pneumātic. Pāgina en catalā.
http://menorca.infotelecom.es/jmq/assignatures/pneumatica/projectes.htmlVARIS

Web interactiva de ciències en general
Clica sobre Mechanics i mitjanįant un mapa conceptual podrās aprofundir o reforįar els continguts de mecānica: velocitat i acceleraciķ, lleis de Newton, conservaciķ de l'energia, fluids, unitats, etc. Excel.lent i completa pāgina en anglčs.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html

Glossari de mecànica de l'automòbil
Glossari de mecānica de l'automōbil. També pots visitar la solapa tčcnica amb un gran nombre d'articles sobre motor, transmissiķ, materials, etc. Pāgina en castellā.
http://www.km77.com/glosario/portada/pglosario.asp


Si no funciona algun d'aquests enllaįos o en trobes d'altres interessants per afegir a la llista comunica-ho a Esteve Juanola


edu365.cat