edu365.cat edu365.cat

QUÈ ÉS edu365.cat?

edu365.cat és el nou servei d'Internet que el Departament d'Educació, a través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, posa a disposició de tot l'alumnat de Catalunya i les seves famílies.

La informàtica, les comunicacions i els multimèdia ocupen cada cop més i més espais de la vida quotidiana i creix la seva influència en l'àmbit de la formació. Aquestes tecnologies creen noves necessitats, però també ofereixen noves possibilitats per millorar la qualitat de l'educació. edu365.cat neix amb la voluntat d'aprofitar aquestes oportunitats, oferint als estudiants un conjunt de serveis interactius i personalitzats, accessibles tant des de casa com des de l'escola, que, alhora, contribueixen a potenciar la implicació dels pares i mares en el procés d'aprenentatge i en els estudis dels seus fills i filles.

La posada en marxa d'aquest servei ha de permetre aprofitar les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació per apropar pares, alumnes i professorat i, així, facilitar i potenciar la interacció entre mestres i famílies i millorar la fluïdesa de la comunicació entre tots els actors que juguen un paper decisiu en l'educació. Alhora, edu365.cat ofereix una orientació acadèmica i professional individualitzada a cada alumne i proporciona ajuts per superar els dubtes i les dificultats d'estudi o d'aprenentatge.

Les noves tecnologies proporcionen noves oportunitats que cal explorar i aprofitar, però el seu ús també comporta riscos que cal conèixer i prevenir. És per això que una de les finalitats d'edu365.cat és promoure oportunitats d'ús segur de la xarxa i, alhora, contribuir a comunicar els valors i responsabilitats inherents a l'ús d'Internet.

edu365.cat és una oferta equitativa i universal per a tot l'alumnat sense cap limitació per raó de sexe, nivell econòmic, lloc de residència, discapacitats o entorn cultural. A més, s'hi pot accedir tots els dies de l'any a qualsevol hora del dia.

PER QUÈ L'ÒLIBA?

Atena, la deessa grega de la saviesa i de la intel·ligència, apareix sovint representada amb una òliba a l'espatlla. Aquest animaló, símbol de la saviesa, destaca per la seva capacitat de veure tot allò que els altres no veuen, la seva intel·ligència es basa en l'observació atenta i en la reflexió intuïtiva d'allò que ha vist. L'òliba, doncs, representa l'esperit del nou projecte edu365.cat i s'ha convertit en la seva imatge.

 

barra inferior edu365.cat edu365.cat