Autores
Elisabeth Badia Escolà
Carme Camprubí Maya

Coordinació
Anna Pujol Brunet

Hi ha col·laborat
Isabel Morales Garcia


Disseny: