"Entrena't per llegir"
és un projecte d'entrenament lector. S'hi pot treballar individualment des de casa o des de l'escola atenent als diferents ritmes d'aprenentatge.

Objectius

Aquest material està constituït per un seguit d'activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora. Es pretén:

• Aportar una sèrie d'exercicis sistematitzats i seqüenciats que complementin el treball de lectura que es realitza a l'escola.
• Potenciar en els alumnes habilitats lectores:
Entrenant la conducta ocular dins d'un àmbit significatiu.
Activant els coneixements previs del tema escollit.
Facilitant l'ampliació de vocabulari.
• Motivar els nens i les nenes per millorar la seva competència lectora utilitzant un programa informàtic amb material interactiu, prou atractiu i lúdic, ajustat al seu nivell de lectura.


 
 
Característiques del material


• El material d'entrenament lector "Entrena't per llegir" està estructurat i seqüenciat en tres blocs, anomenats "comença a córrer", "mig fons" i "marató". Cada bloc està format per sis unitats, actualment n'hi ha tres d'actives.

• Dins de cada unitat hi ha sis grups d'activitats diferents. Cadascuna està identificada amb una icona que es va repetint en totes les unitats, només canvia el color del llibre.

• En acabar algunes activitats, s'hi pot comprovar la seva eficàcia en l'entrenament lector: pujant a un pòdium, obtenint medalles o copes o bé passant de llarg. Altres són autocorrectives (no deixa posar la lletra si està malament, etc.). Sempre es poden repetir les activitats per tal de millorar el resultat final.
 


Component del procés lector.
Habilitats per desenvolupar.Activitats


 

D
E
S
C

O
D
I
F
I
C
A
C
I
O


Agilitat visual:

Gimnàstica ocular

Fes gimnàstica amb els ulls
Activitats cronometrades de sèries de signes ( lletres i números) disposats de forma horitzontal, vertical o diagonal.
Es presenta un cartell amb la sèrie, aquest desapareix i s'ha d'identificar de tres possibles.


Ampliació camp visual:
Gimnàstica significativa

Lectura de sèries de paraules, grups de paraules i frases.
Es presenta la paraula, grup de paraules o frase, aquesta desapareix i l'han d'identificar de tres possibles.


Agilitat visual:

Cognició global

Troba la paraula
Completar paraules.
Separar paraules / frases enganxades.
Formar paraules a partir de lletres desordenades.
Trobar una paraula dins d'una altra.
Formar paraules a partir de síl·labes
Trobar la paraula sobrera.
Substituir dibuixos per paraules.
Mots encreuats....


Agilitat visual:

Atenció visual

Fixa la vista
Comptar paraules o imatges repetides.
Identificar imatges idèntiques.
Trobar les diferències entre dues imatges.
Aparellar paraules.
Situar parts en una imatge.
"Puzzle"


Ampliació camp visual:
fixacions

Quant trigues a llegir-ho bé?
Lectura cronometrada de llistes de paraules o textos disposats de formes diferents:
Triangles: lectura de dalt a baix fent una sola fixació i en línia recta vertical.
Dues columnes: lectura fent una sola fixació per columna i línia.
Lectura marcant la síl·laba tònica...


Memòria:

MCT Retenció i retenció ordenada

Fes memòria
Donada una imatge, retenció de detalls:
Identificació d'objectes o fotografies. Reconeixement de canvis respecte la imatge inicial.
Identificació de paraules relacionades amb aquesta.
Retenció de l'ordre d'aparició de paraules.
Joc "Memory"...

C
O
M
P
R
E
N
S
I
O

Comprensió literal, interpretativa, síntesi i crítica

Llegeix
Comprensió utilitzant tipologies i àrees diferents per:
Seguir unes instruccions.
Solucionar preguntes de múltiple resposta.
Relacionar descripcions amb els dibuixos
Identificar el significat d'una paraula a partir del context.
Relacionar subtítols amb paràgrafs d'un text...