ESO - Llengua catalana Acollida edu365
Miniunitats didàctiques
  Lengua catalana Ciències socials Ciències naturals Matemàtiques
  L'Akira se'n va la mercat
Els aliments
Escoltar. Llegir
Les formes de la Terra
El relleu, la muntanya i la costa
L'aparell digestiu
Coneix millor la digestiu
Els quadrats i els rombes i els seus amics
Conèixer els quadrilàters
Comptem síl·labes
Separació sil·làbica
Escoltar. Escriure
El relleu de Catalunya
Principals unitats de relleu i accidents més importants de la costa catalana
Com funciona l'esquelet
Els ossos: el seu nom, perquè serveixen, etc.
2004, és múltiple de 12? Què vol dir ser múltiple?
Practica els múltiples dels nombres
Centenars i milers
Escriptura de centenes i milers Escoltar. Escriure
Els rius dibuixen el paisatge
Les parts d'un riu, l'erosió
El cicle de l'aigua
EIs tres estats de l'aigua
 
Diminutius
Reconeixement de la terminació Escoltar. Llegir
Temps i clima
Elements i factors
Energia per viure
Com aconsegueixen l'energia les plantes i els animals
 
La sÍl·laba més forta
EIdentificació de la síl·laba tònica Escoltar. Llegir
I quan plou... un riu
Importància de l'aigua
L'energia del Sol
Principal font d'energia
 
Viatge en globus
La v i la b en noms propis de ciutats catalanes
Escoltar. Escriure
Òndia, com crema!
El descobriment del foc
Les estacions de l'any
Les estacions a l'hemisferi nord i a Catalunya. Estacions i temperatura
 
Bessones
Associació so i escriptura dels dígrafs: rr, ss, i ll
Llegir. Escriure
Endevina d'on venim
L'origen de l'home
Viu o no viu?
Els éssers vius
 
Un so dues lletres
Reconeixement dels dígraf Escoltar. Escriure
  La teoria del color
Una MUD de visual i plàstica
 
Jo sóc el Pelut, i tu?
Identificació dels pronoms personals Escoltar. Escriure
     
Més pelat que una rata
La comparació: més...que, com... en frases fetes
Llegir