Exercicis i problemes

Avaluació

1 Tenim un cos de massa 8 kg a la superfície de la Terra. Si el transportem a la Lluna on la g = 1,6 N/kg, la seva massa serà:

2 Una massa A fa una força gravitatòria sobre una massa B. La força que fa la massa B sobre la massa és:

3 Dos cossos separats 1 m s'atrauen amb una força gravitatòria F. A quina distància s'han de posar perquè la força d'atracció sigui F / 4?

4 La massa de la Lluna és 1,2% la de la Terra. La força de gravitació que la Lluna fa sobre la Terra és:

5 Un objecte té una massa de 9 kg a la superfície de la Terra. El seu pes serà:

6 Si col·loquem un cos més enllà de l'atmosfera terrestre, la força d'atracció gravitatòria de la Terra sobre el cos serà:

7 A la Lluna, on no hi ha atmosfera, deixem caure des de la mateixa altura una esfera de ferro i una ploma. L'esfera arribarà a la superfície de la Lluna:

8 Un objecte pesa a la Terra 300 N. La massa de l'objecte a la Lluna on la intensitat de camp gravitatori és 1,6 N/kg serà:

9 La força que es fan dues masses d'1 kg cadascuna separades 100 cm de distància serà:

10 Un cos A té un pes a la Terra de 686 N. Un cos B té un pes a Mart (on g = 3,7 N/kg) de 259 N.