Exercicis i problemes

Enunciats

Nivell de dificultat 1 Dues persones de masses respectives 60 kg i 70 kg es troben separades una distància de 100 cm.
Dades: G = 6,67 · 10 - 11 N·m2/kg2
  1. Calcula la força que fa la persona de 60 kg sobre la de 70 kg.
  2. Quina serà la força que fa la persona de 70 kg sobre la de 60 kg?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 2 Dues persones de masses iguals separades 80 cm s'atrauen amb una força de 6,67 · 10 - 7 N.
Quant val la massa de cada persona?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 3 La Terra té una massa de 5,98 · 10 24 kg i un radi de 6.376 km.
Quin valor tindrà la força que fa la Terra sobre un objecte de massa 50 kg col·locat a la seva superfície?
Dades: G = 6,67 · 10 - 11 N·m2/kg2
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 4 Calcula la força que fa la Terra sobre la Lluna sabent que la distància de separació entre els seus centres és 384.400 km, que la massa de la terra és 5,98 · 10 24 kg, que la massa de la Lluna és 7,35 · 10 22 kg, i que la constant de gravitació universal és G = 6,67 · 10 - 11 N·m2/kg2.
Quina força farà la Lluna sobre la Terra?
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 5 Calcula la intensitat de camp gravitatori a la superfície de la Terra.
Dades: massa de la Terra = 5,98 · 10 24 kg; radi de la Terra 6.376 km; G = 6,67 · 10 - 11 N·m2/kg2
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 6 Una persona pesa 80 kp en la superfície de la Terra. Calcula el seu pes en N i la seva massa en kg.
Dades: intensitat de camp gravitatori a la superfície de la Terra = 9,8 N/kg ; 1 kp = 9,8 N
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 7 Una pedra recollida a la Lluna pesa 50 N. Quant val la seva massa? Quin serà el seu pes a la Terra?
Dades: intensitat de camp gravitatori a la superfície de la Lluna = 1,6 N/kg; intensitat de camp gravitatori a la superfície de la Terra = 9,8 N/kg
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 8 Un cos X pesa 600 N a la superfície de la Terra i un altre cos Y pesa 200 N a la superfície de la Lluna. Quin dels dos té més massa?
Dades:
  • intensitat del camp gravitatori a la superfície de la Terra = 9,8 N/kg;
  • intensitat del camp gravitatori a la superfície de la Lluna = 1,6 N/kg
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 9 Un cos pesa a la Terra 833 N. Si el transportéssim a Mart, quant pesaria en aquest planeta?
Dades:
  • intensitat de camp gravitatori a la superfície de la Terra = 9,8 N/kg;
  • intensitat de camp gravitatori a la superfície de Mart = 3,7 N/kg
Resolució
Solució

Nivell de dificultat 10 Calcula la intensitat de camp gravitatori que hi ha a 300 km d'altura sobre la superfície de la Terra. Quina força actuarà sobre un satèl·lit de 400 kg de massa col·locat a aquesta altura?
Dades:
  • radi de la Terra = 6.376 km;
  • intensitat de camp gravitatori a la superfície de la Terra = 9,8 N/kg
Resolució
Solució