barra edu365.cat

Què és un sintagma?

Un sintagma és un conjunt de paraules que mantenen una relació de sentit en el moment de la seva pronunciació o escriptura.

A cada sintagma, una de les paraules que el componen concentra més informació que les altres. És el que s'anomena nucli del sintagma.

Aquesta paraula-nucli pot ser:

a) Un nom: el sintagma s'anomena nominal (SN)
Exemple: La meva cançó (nucli: cançó)

b) Un verb: s'anomena verbal (SV) i sol anar acompanyat d'altres sintagmes que completen la informació del verb
Exemple: Canta la meva cançó (nucli: canta)

c) Un adjectiu: sintagma adjectival (S. Adj.) i sol completar els sintagmes nominals
Exemple: (una cançó) molt antiga (nucli: antiga)

d) Un adverbi o locució adverbial: sintagma adverbial (S. Adv.)
Exemple: a poc a poc
Imprimeix