barra edu365.cat

Musculatura agonista i antagonista

La paraula agonista ve de grec i significa lluitador. Quan aquesta paraula porta al davant el prefix anta, parlem de contrincat, d’oponent al lluitador.

Així agonista i antagonista es refereixen a dues accions contràries, l’una en contra de l’altra.

Per tant quan parlem de musculatura agonista i antagonista, ens referim a dos músculs que tenen una acció contrària, per exemple el bíceps flexiona el colze, mentre que la contracció del tríceps provoca una extensió del colze.

Ara bé, malgrat ser músculs d’accions contràries, podríem dir que es complementen, fins i tot en ocasions es necessiten.

Tornem a l’exemple anterior, quan el bíceps es contrau, el tríceps (el seu múscul antagonista) es relaxa per així facilitar el moviment de flexió del colze.

Quasi tots els músculs del cos humà són agonistes en certs moviments i antagonistes en d’altres. De la seva coordinació en depenen els moviments harmònics i eficients.

Finalment, també podem parlar d’un tercer grup de músculs: els sinergistes. Són músculs ajudants, que si bé no realitzen el moviment el faciliten.

Imprimeix