barra edu365.cat

Què és un compàs d'amalgama?

Un compàs d'amalgama és la combinació d'un compàs ternari amb un de binari o quarternari. El resultat és un ritme asimètric que que crea un efecte irregularitat força atractiu.

Imprimeix