barra edu365.cat

Què és la roda de blues?

És un exemple d'obstinat harmònic o roda d'acords. La roda de blues es caracteritza per la seva estructura de progressió d'acords fixa i repetitiva, però que, alhora, presenta infinites possibilitats de variació.

Les característiques principals d'una roda de blues són: Exemple d'una escala de blues
escala de blues

Escolta un exemple de roda de blues
Imprimeix