barra edu365.cat edu365.cat

Quina diferència hi ha entre els polsadors NO i els polsadors NT?

Un poldador és un dispositiu amb un botó que, en ésser pitjat, produeix el tancament (polsador normalment obert, NO) o l'obertura (polsador normalment tancat, NT) d'un o més circuits elèctrics. S'anomena també botó polsador i és emprat en nombrosos casos: per a posar en funcionament un aparell o una màquina, per a parar-los, per a fer un comandament a distància, etc. Pot actuar directament o bé mitjançant un aparell auxiliar, com ara un relé, un contactor, etc.

La diferència és clara: si no prems un polsador NO, el circuit està obert i per tant, per exemple, no sona el timbre de casa o no s'il.lumina l'enllumenat de l'escala d'un bloc de pisos; en canvi, si no prems un polsador NT, el circuit està tancat i si el prems, aleshores el circuit es desconnecta (és el cas del llum de dins de la nevera: quan tanques la porta prems el polsador NT i per això s'apaga la làmpada de dins, i quan obres la porta deixa de fer pressió la porta, el polsador no està premut, es tanca el circuit i s'encén la làmpada; un altre exemple de polsador NT el tens amb el llum de dins del cotxe: quan tanques la porta s'apaguen i en canvi quan obres la porta s'encenen).

En les adreces següents d'internet s'hi pot trobar la simbologia elèctrica dels principals components elèctrics d'un circuit: