Dolç o salat

L'aigua és un bon dissolvent.

Els diferents sabors de les dissolucions depenen del tipus de substàncies dissoltes. El gust dolç o salat és una propietat relacionada amb la dissolució aquosa del sucre i la sal.

El percentatge de solut

Una dissolució serà més dolça quanta més quantitat de sucre contingui per a la mateixa quantitat d'aigua.

Una dissolució serà més salada quanta més quantitat de sal contingui per a la mateixa quantitat d'aigua.

Una manera de quantificar la propietat de dolç o salat és calcular el percentatge de solut, sucre o sal, a la dissolució.