Fem química!
Vi aigualit
Vi aigualit
Enunciat

El vídeo mostra el fenomen que es produeix en retirar la cartolina que separa dos vasos, un ple d'aigua i l'altre ple de vi.

  1. Per què els líquids no vessen per la vora dels vasos?
  2. Per què els líquids triguen tant en mesclar-se?
  3. Com es podria accelerar el procés de difusió?
Per fer-ho necessites:
Preparació
  1. Omple un dels vasos o una de les copes d'aigua fins a les vores. L'aigua ha de formar un abombament com si estigués a punt de sobreeixir
  2. Omple l'altre vas o copa de vi, tant com puguis, fins dalt de tot.
  3. Posa la cartolina sobre la copa plena de vi de manera que quedi ben ajustada.
  4. Aguanta la copa amb una mà i amb l'altra mà, capgira-la.
  5. Posa la copa que ara tens capgirada amb la cartolina damunt de la copa d'aigua. Es molt important que les vores de les copes coincideixin, quedant la cartolina entre mig de totes dues.
  6. Amb habilitat, i si cal aguantant la copa invertida, retira la cartolina.
  7. Observa amb atenció i paciència el que passa.
Josep Corominas