edu365.cat ESO llengua anglesa

Saps nedar, xiular...? Can / Can't : expressant habilitat.

Yes, I can / No, I can't
Can pot expressar una habilitat. Observa què saben fer bé o malament aquests personatges.

avalua't practicaimprimeix
edu365.cat - ESO - llengua anglesa
Realització d'interactius: REVERSIBLE
Guió: Rosa Bergadà; Grup de treball: Rosa Mª Bergadà i Julie Hickin.