edu365.cat ESO llengua anglesa

Yes, she is / No, she isn't

Escolta les frases fent clic a l'altaveu i tria la resposta correcta.

Avaluapractica einesimprimeix
edu365.cat - ESO - llengua anglesa

Realització d'interactius: REVERSIBLE
Grup de treball: Núria Brichs, Fina Denia i Tom Maguire