edu365.cat ESO llengua anglesa

Tots els comparatius acaben en "er"?

Fes clic a la fletxa vermella per començar l'exercici. Escolta els diàlegs. Para atenció a les paraules en vermell. Repassa la norma dels comparatius.

avalua't practica einesimprimeix
edu365.cat - ESO - llengua anglesa
Realització d'interactius: REVERSIBLE
Grup de treball: Núria Brichs, Fina Denia, Tom Maguire.