At the doctor's

1 2

avalua't imprimeix
edu365
What's the matter? Fes clic a la fletxa vermella per començar l'exercici.
Arrossega les paraules fins a la imatge corresponent.