Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat
Inici fletxa ESO fletxa Llengua Castellana fletxa Activitats curriculars

Activitats curriculars

LLENGUA CASTELLANA

Lèxic

Los Riscal: lazos familiares Primer
Els camps semàntics

Gentilicios PrimerSegon
La formació dels gentilicis

¡Arriba el telón! Primer
Les parts d'un teatre

A ver como te las compones Primer
Tipus de paraules compostes

¡Ah!, pero ¿no es lo mismo? SegonTercer
Parònims: paraules amb un so semblant i significat diferent

A otra cosa, mariposa PrimerSegon
La precisió en el llenguatge: ús de paraules com baúl i comodín

Una joya del lenguaje TercerQuart
La comparació i la metàfora

Plántale cara a... SegonTercer
Locucions verbals referides a les parts del cos

Gentilicios PrimerSegon
Exercicis amb gentilicis

La naranja PrimerSegon
Dictats, sopes de lletres, associacions de grafia i paraules, etc.

Relaciones semánticas PrimerSegonTercerQuart
Sinònims, antònims, homònims, polisèmia...

Grafies

Vocales juntas... PrimerSegonTercer
Identificació de diftongs, triptongs i hiats

Cifras y letras Primer
L'escriptura dels números

Suenan igual con h o sin ella Primer
Les marques de gènere

Pequeños pero traviesos SegonTercer
Monosíl·labs amb accent

¿Y por qué hay tantos porqués? TercerQuart
Els usos de: porqué, porque, por qué i por que

Junto o separado, pero no revuelto TercerQuart
Els usos de: así mismo, a sí mismo i asimismo

Tipus de text

Pide consejo a los refranes PrimerSegon
Característiques dels refranys

Vine, vi, vencí SegonTercer
Frases, màximes i proverbis llatins. Cultismes

Tienes un e-mail Primer
Tipus de cartes, les cartes electròniques

Un viaje al mundo del teatro TercerQuart
El teatre dels segles XVII i XVIII

Pablo Neruda y Gabriela Mistral Quart
Biografia i poemes

Miguel de Cervantes y el Quijote TercerQuart
Biografia, obres i comprensió del Quijote

Actividades de literatura castellana Quart
Mètrica, figures literàries i sonet

Gramàtica

Modalidad oracional SegonTercer
Les classes d'oracions i els indicadors de modalitat

¿Chico o chica? Primer
Les marques de gènere

Marca el prefijo Segon
Els prefixos i els sufixos per a la formació de noves paraules

Un sujeto escurridizo Quart
Identificació del subjecte d'una oració. Classes de subjectes

Un complemento muy directo Quart
Els pronoms personals de complement directe i inderecte

Las mayúsculas Primer
Normes d'ús

Sílabas y acentuación PrimerSegon
Síl·laba tònica...

Acentuación PrimerSegonTercer
Normes i ús

La oración compuesta PrimerSegonTercerQuart
Activitats amb exemples de diferents tipus d'oracions compostes

Lengua castellana y literaturaTercerQuart
Activitats de: Comunicació, gramàtica, lèxic, ortografia y literatura