Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

ORDENA LES FRASES SEG▄ENTSSEGUINT L'ORDRE DE LA TRAMA DEL CONTE.