Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

RELACIONA ELS ANIMALS AMB ELS OBJECTES QUE ENS HI FAN PENSAR.