Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

DIGUES A QUIN TIPUS DE BOMBETA ES REFEREIX CADA AFIRMACIÓ.
FONT: Infografia sobre bombetes: gener de 2010, pàg 9. © El Periódico de Catalunya/ EP Estudiant gener 2010.


El seu cost és sensiblement inferior.

L'energia consumida es deu, sobretot, a l'escalfor que es desprèn.

La seva vida útil és molt més curta.

La cobertura d'aquesta bombeta és d'un vidre molt fi.

En el seu interior hi ha uns elèctrodes.

El gas que conté és fòsfor i vapor de mercuri.

Conté un filament de tungstè.

Té un preu mitjà molt variable.