Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

LLEGEIX ATENTAMENT AQUESTES DESCRIPCIONS I RELACIONA-LES AMB EL NOM DEL JOC TRADICIONAL.
: Els jugadors formen una rodona. Un d'ells diu una paraula i el del costat la repeteix i n'hi afegeix una altra, i així successivament fins que s'ha completat la roda. El resultat pot ser una frase amb més o menys sentit i més o menys divertida.

: Els jugadors s'asseuen a terra fent una rotllana. Un dels jugadors comença el joc xiuxiuejant molt ràpidament una frase qualsevol a cau d'orella al veí de l'esquerra. Després, aquest repeteix al seu veí de l'esquerra la frase que li ha semblat sentir, i així successivament fins al darrer jugador, el qual ha de dir en veu alta la frase que li ha arribat i que hauria de coincidir amb la frase pronunciada per qui ha començat el joc.

: Es col·loquen en rodona tantes cadires com jugadors hi ha menys una. El joc consisteix a girar al voltant del cercle format per les cadires i a seure en el moment que un dels jugadors que no forma rotllana dóna l'ordre de fer-ho. Perd qui es queda sense cadira.

: Un dels jugadors para i ha de comptar, sense mirar, fins a un nombre preestablert. Mentrestant, els altres jugadors s'han d'amagar. El qui para, un cop acaba de comptar, diu: "Qui no s'ha amagat, para", i ha de buscar els qui estan amagats.

:Es col·loquen sis peces de fusta tornejades a terra i plantades verticalment en dues rengleres. Els jugadors han d'intentar fer-les caure llançant-hi una bola. Guanya qui aconsegueix tombar l'última peça.

: Joc de força i resistència. Tots els jugadors menys un s'asseuen a terra, cadascun entre les cames del de darrere amb el més fort al final de tot i repenjat en una paret. Cada jugador ha d'agafar per la cintura el jugador del davant. Aleshores, el jugador que para, bo i dret, comença a estirar pels braços el primer de la fila fins a separar-lo (arrencar-lo) de la resta de la colla.

jocs populars
Informació extreta del llibre Joc de jocs, editat pel Consorci per a la normalització lingüística / Centre de Normalització Lingüística Ca n'Ametller.