Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

DESPRÉS DE LLEGIR EL TEXT, INDICA SI LES FRASES SÓN CORRECTES O FALSES
C        F
Els alumnes que cita al principi del text tenen les mateixes creences.
En el nostre país, els valors són molt sòlids.
Conèixer altres cultures ajuda a qüestionar-se la validesa dels valors propis.
Independentment dels valors que defensem, tots fugim de la infelicitat.
Conèixer i estudiar els valors té sentit si som capaços de dur-los a la pràctica.
Els herois moderns actuals són només homes de pensament: Gandhi, King, Mandela...


imatge