Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

QUÈ CREUS QUE VOLEN DIR LES CITACIONS QUE L'AUTOR DE L'ARTICLE APORTA PER SUSTENTAR LA SEVA ARGUMENTACIÓ? EXPLICA-HO AMB LES TEVES PARAULES.

"la moral pensada s'ha de mantenir oberta a la moral viscuda".
"no es pot fer bona la gent mitjançant una llei parlamentària".