Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

RELACIONA LA IMATGE I EL NOM DELS PERSONATGES.