Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

TRIA L'ÚNICA OPCIÓ CORRECTA
 • 1. Segons l'article, l'abundor de bolets s'ha degut a...
 • la humitat que hi ha als boscos.
  les pluges caigudes en les darreres setmanes.
  les pluges de l'estiu anterior.

 • 2. Els fongs són uns organismes...
 • subterranis que viuen dels cavalls.
  que estan entre el regne animal i el vegetal.
  que tenen fruit i òrgans sexuals.

 • 3. La funció dels fongs és...
 • processar els nutrients i transformar-los en substàncies orgàniques.
  processar el sòl forestal.
  transformar les substàncies orgàniques en nutrients.

 • 4. El text diu que hem de tenir cura de no alterar l'ecosistema
  dels fongs perquè...
 • a partir d'ells es desenvolupa tota la vida al bosc.
  són a la base de la cadena tròfica humana.
  formen part de la flora i la fauna.

 • 5. De les 200.000 hectàrees de bosc que hi ha a Catalunya,
  són aptes per trobar-hi bolets...
 • la desena part.
  el noranta per cent.
  la totalitat d'aquesta xifra.

 • 6. Les lleis que regulen l'activitat boletaire a Catalunya...
 • són molt restrictives.
  són molt permissives amb els boletaires.
  són inexistents.

 • 7. Quina d'aquestes propostes s'ha planejat per controlar
  l'impacte ambiental als boscos ?
 • Que els boletaires tinguin un carnet pagant una quota.
  Que els boletaires passin una prova i obtinguin una llicència.
  Que els boletaires puguin obtenir permís escrit dels propietaris del bosc.

 • 8. Per què les administracions fan els ulls grossos amb els boletaires?
 • Perquè no hi ha prou guardes forestals.
  Perquè els amos dels boscos no fan prou pressió.
  Perquè les possibles mesures serien malvistes per la població.
foto