Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

DESPRÉS DE LLEGIR EL TEXT, INDICA SI LES FRASES SÓN CORRECTES O FALSES
C        F
Els bolets estan compostos majoritàriament per aigua.
El nom de molts bolets té a veure amb el seu aspecte o efecte.
Alguns bolets que són mortals per als humans no són tòxics per als animals.
Els bolets verinosos tenen sempre un gust amarg en el moment de cuinar-los.
El rossinyol, el camagrog i el reig bord són bolets perfectament comestibles.
Els bolets surten a la tardor. No n'hi ha cap que surti a la primavera.


imatge