Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

IDENTIFICA LA IMATGE DELS BOLETS I RELACIONA'LS AMB EL SEU NOM POPULAR.