Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

IDENTIFICA EL SIGNIFICAT DELS PICTOGRAMES DE CONTINGUT QUE APAREIXEN DARRERE ELS VIDEOJOCS.