Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació edu365.cat

Comprensió

ELABORA I REDACTA UN RESUM (ENTRE 1000 I 1500 PARAULES) QUE RECULLI LES IDEES ESSENCIALS QUE F.TORRENT EXPOSA A L'ENTREVISTA.