Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

LES FRASES QUE SEGUEIXEN SÓN UN RESUM DE PARÀGRAFS DEL TEXT. TRIA A QUIN PARÀGRAF CORRESPON CADA FRASE.
Quan parlem de bombolles pensem més en conceptes econòmics que no pas en les bombolles de sempre (sabó, aigua, cava...)

Quan parlem de bombolles pensem més en conceptes econòmics que no pas en les bombolles de sempre (sabó, aigua, cava...)

Una bombolla és gas atrapat en un líquid. Té forma rodona per les pressions que hi actuen i la veiem gràcies a la refracció de la membrana entre el gas i el líquid.

Totes les bombolles esclaten. Com ho fan?

Si estudiem el comportament de les bombolles podrem aplicar els nostres coneixements a altres camps: meteorologia, construcció de materials, aplicacions culinàries...


FlicrCC