Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament 	edu365.cat

Comprensió

LLEGEIX LES DEFINICIONS I TRIA A QUINA ENTRADA ES REFEREIXEN.
Quan una figura geomètrica (tetraedre, cub, etc.) construïda amb filferro s'introdueix en una solució sabonosa (aigua amb detergent i glicerina) es formen diverses superfícies, pel.lícules sabonoses que connecten els costats de la figura corresponent.


Tub de vidre vertical, tancat per tots dos extrems, que conté aigua i diverses esferes flotants de vidre que alhora contenen aigua tintada. El tub és estret per tal que les esferes es col.loquin una sota l'altra. Cada esfera porta una placa amb marques de temperatura que van dels 17ºC als 27ºC.


En un recipient hermètic es posen dos líquids no miscibles: oli mineral i alcohol isopropílic. A la part baixa del recipient hi ha una font de calor. En disminuir la densitat (i augmentar el seu volum) les esferes d'oli ascendeixen. Quan arriben a la zona alta, la temperatura disminueix i la densitat augmenta. Per aquest motiu tornen al fons del recipient.


La força de l'aigua fa que l'ou es mantingui damunt del broll. I, si en algun moment, amb la dansa, l'ou es mou cap algun costat i acaba caient, al moment torna a pujar per un fenomen que es coneix com efecte Venturi. La velocitat a què surt l'aigua del brollador provoca un efecte de succió que fa que l'ou torni de seguida al centre del brollador i la força de l'aigua el torni a empènyer cap amunt.FlicrCC