Cançó de bressol

Parra

Ai, mumare meva, quin fretet que tenc...
J. Vidal Alcover

Jo tinc una Mort petita,
meua i ben meua només.
Com jo la nodresc a ella,
ella em nodreix igualment.
Jo tinc una Mort petita                          5
que trau els peus dels bolquers.
Només tinc la meua Mort
i no necessite res.
Jo tinc una Mort petita
i és, d'allò meu, el més meu.              10
Molt més meua que la vida,
amb mi va i amb mi se'n ve.
És la meua ama, i és l'ama
del corral i del carrer
de la llimera i la parra                       15
i la flor del taronger.

                                                      

Cultura popular

Comprensió del poema

Llenguatge poèticedu365.cat edu365.cat edu365.cat

Propostes de lectura 

Un entre tants

Vicent Andrés Estellés