1a part: Cremar era un plaeredu365.cat edu365.cat edu365.cat

Propostes de lectura 

Fahrenheit 451

Ray Bradbury