edu365.cat

Propostes de lectura 

La ciutat sense muralles

Oriol Vergés

Pilar Huguet
Novembre 2006

Les imatges d'aquesta unitat han estat cedides per Isidre Monés