L'espai
Els personatges
El temps
L'estil
La reflexió biogràfica

 

Per donar un to humorístic a la narració, l’autor es val de paràfrasis.


Quant al tipus de llengua, sense deixar d’emprar els trets lingüístics propis del País Valencià, l'autor opta per conservar l’espontaneïtat fins i tot amb algunes incorreccions als diàlegs i emprar un català estàndard i, per tant, del tot correcte des del punt de vista normatiu a la narració.

Elements lingüístics
De morfologia nominal
De morfologia verbal
Lèxics
Sintàctics
seva sentís aixecar es diu
meves tingués sortir  
  miri avui  

M’incomodava el silenci, crec que ens inquietava a tots. La presència d’ella forçava una pausa de mutisme en el compàs d’espera. Va obrir els ulls, es va i va del despatx resseguida per la mirada de tots, com si se l’element catalitzador del silenci entre nosaltres. Jo vaig darrere d’ella i vaig tancar la porta.

–Sé que té una filla de Tomàs –li vaig dir, i ella va assentir amb un somriure–. Com li ?

-Elisa

- , jo volia dir-li que tant a vostè com a la filla les considerem de la família.

–Gràcies, eres molt amable, però no teniu cap obligació amb nosaltres.

–La veritat, no sabíem que Tomàs tinguera una filla. Ho hem sabut .

Ella va copsar les paraules, una presentació d’excuses.
–No és culpa d’ell –digué.

Capítol 24edu365.cat edu365.cat edu365.cat

Propostes de lectura 

Gràcies per la propina

Ferran Torrent