Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament edu365.cat

El vigilant en el camp de sègol

Comprensió

1 fletxa 2 fletxa

Els perquès i el com del viatge: Agerstown

  Catcher en un camp de sègol
 • 1. L’Institut Pencey és a Agerstown. Com podries traduir el nom de lloc, de la ciutat, (age(r)s town) i quin significat simbòlic pot tenir?

  La vila de les edats, pel pas per l'etapa de l'adolescència del protagonista, entre la infància i el món adult
  El poble dels vells, perquè tots els qui hi viuen són gent gran
  La vila dels anys, perquè a mida que van fent anys tenen més avantatges a la vida

 • 2. Holden no va a veure el partit de futbol perquè:

  Els alumnes explusats no poden assistir-hi
  Entre altres coses, volia acomiadar-se del seu professor d'història
  No li van deixar portar Selma Thurne, la seva millor amiga

 • 3. Per quin motiu el protagonista de la novel·la emprèn un viatge des d’Agerstown fins a Nova York?

  Per fer turisme
  Perquè té curiositat per conèixer Nova York
  Perquè l'han expulsat de l'institut

 • 4. Amb quin mitjà de transport fa el viatge?

  Tren
  Autobús
  Moto

 • 5. Quin registre fa servir el narrador per adreçar-se al lector i també per parlar amb els seus companys d’estudis:

  Formal (culte o tècnic)
  Informal (col·loquial o vulgar)

 • 6. Quina edat té Holden Caulfield quan viu els fets i quina quan els narra?

  Els viu als 13 anys d’edat i els explica quan en té 16
  Els viu quan té 13 anys i els explica quan en té 44
  Els viu quan en té 16 i els explica quan en té 17

 • Central Park a l'hivern
 • 7. Els fets que es narren passen:

  A l'estiu
  Per Nadal
  Per Carnestoltes

 • 8. Holden amb els seus companys d’habitació té una relació:

  Amistosa
  Divertida
  Conflictiva

 • 9. Què critica Holden del seu germà gran D.B. des de que treballa de guionista a Hollywood?

  Que no guanya prou diners
  Que ara ja no escriu com abans i es prostitueix
  Que guanya massa diners