L'arquitectura de la poesia
  Endarrera Endavant
 
 

"Llegim i escrivim poesia perquè pertanyem a la raça humana, i la raça humana està feta d’imaginació."
                  El club dels poetes morts
, de N. H.Kleinbaum

El poeta és l’arquitecte de les paraules. Quan construeix el poema, normalment, ho fa sobre una unitat anomenada estrofa. Un poema pot estar format per composicions d'una estrofa o més estrofes.

Cub de papireflèxia

LES ESTROFES

Apariat

Agrupació de dos versos amb una sola rima.

Apariat

Exemple
Tercet

Combinació de tres versos. Els més utilitzats han estat els tercets encadenats, estrofa d’origen italià de versos decasíl·labs que segueixen l’esquema ABA BCB CDC...

Tercet
 

Exemple

 

 

Quartet / Quarteta

Combinació de quatre versos. Es poden representar amb una rima encadenada ABAB, o bé encreuada ABBA.

Quartet/quarteta
 

Exemple

 

Quintet / Quinteta

Composició mètrica de cinc versos, llargs o curts, amb dues rimes.

Quintet/quinteta
 

Exemple

 

Sexteta / Sexteta

Estrofa de sis versos amb rimes ABABCC, AABCCB...

Sextet/sexteta
  Exemple
Octava

També anomenada cobla. Combinació de vuit versos, normalment d’art major i de versos del mateix nombre de síl·labes.

Octava
 

Exemple

 

Dècima

Estrofa de deu versos, generalment heptasíl·labs, que segueixen l’esquema ABBAACCDCD.

Dècima
  Exemple
   
LES COMPOSICIONS
Els goigs d'Arenys

Una sola estrofa

Haikai
Tanka
Corranda

 

Una tirada indeterminada de versos

Tirallonga monorima
Romanç

 

Diverses estrofes iguals

Glossa
Estança

 

Diverses estrofes diferents

Goig
Sonet

 

 
 
Portada   Endarrera
Endavant
 

La creació poètica Poesia