Activitats
 
Endarrera
 
 

1. Després de consultar els apartats anteriors, comprova si aquestes afirmacions són certes o falses:

  V F
   
Dau al set i L'Amic de les Arts van ser dues revistes mensuals fundades a Barcelona (1948) i a Sitges (1926), respectivament
   
Les avantguardes sorgeixen en el període d'entreguerres (1909-1949)
   
L'avantguarda inicia noves formes expressives per poder enllaçar amb les doctrines del passat
   
Les principals manifestacions artístiques de les avantguardes són: el futurisme, el cubisme, el surrealisme i el dadaisme
   

2. Llegeix les composicions poètiques següents. Després, relaciona-les amb el nom que les defineix:


Concert a l'aire lliure. Joan Burguet, 1982

poema objecte
poema visual
cal·ligrama

Ones. J. M. Calleja, 1981

poema objecte
poema visual
cal·ligrama

Burocràcia, Joan Brossa

poema objecte
poema visual
cal·ligrama

Música als 4 vents. Francesc Orenes, 1982

poema objecte
poema visual
cal·ligrama

Deltoides. Josep Maria Junoy, 1917

poema objecte
poema visual
cal·ligrama


3. Llegeix els poemes objecte següents. Després, relaciona'ls amb la seva interpretació:


4. Observa el poema visual de Joan Brossa. Després, selecciona la frase que defineix els recursos que fa servir el poeta:

Segell
La base de l'estructura del poema és el vers: ritme i rima

Utilitza un objecte de la vida quotidiana i el converteix en modernitat

S'utilitzen elements de la tipografia, del dibuix i de la fotografia

Disposa els elements del poema segons d'un ritme intern
   


5. Observa les imatges i cerca-hi les similituds. Relaciona un dibuix i un kanji:

 
 
Portada  
Endarrera
 
Poesia Experimentar amb poesia