Gèneres de la literatura trobadoresca
  Endarrera Endavant
 
 

CantantLA CANÇÓ
A través d'aquestes composicions, els trobadors expressaven els seus sentiments amorosos cap a una dama generalment noble.
Les diferents estrofes de la cançó s'anomenen cobles, i a la fi del text trobem una estrofa breu de quatre versos o tornada, on hi ha el senhal. La rima és consonant i la mètrica, regular (decasíl·labs, octosíl·labs o heptasíl·labs).
Escolteu el poemaExemple de cançó

EL SIRVENTÈS
Eren composicions utilitzades per expressar sentiments de rebuig, odi i rancúnia a l'enemic del trobador.
Normalment, es tracten temes polítics i guerrers.
Escolteu el poemaExemple de sirventès

L'ALBA
Composició que descriu els sentiments dels amants quan s'han de separar al matí, després d'haver passat la nit junts. Escolteu el poemaExemple d'alba
Lluita entre cavallers

LA PASTOREL·LA
Explica la trobada al camp entre un cavaller enamorat i una pastora objecte del seu amor.
Exemple de pastorel·la

EL PLANY
Poesia destinada a lloar un gran personatge mort, generalment el gran senyor que protegia el trobador.
Exemple de plany
LA BALADA
Composició per a cor i solista apta per ser ballada. Llaüd
Exemple de balada


 
 
Portada   Endarrera
Endavant
 

Paraules d'amor Poesia