Animals que ens fan reflexionar
  Endarrera Endavant
 
 

Marc Chagall. 'L'ovella i el llop'. Faules de La Fontaine (1927)La faula és una narració en vers o en prosa en què es conta un episodi o una anècdota breu de què s'extreu una moralitat. Aquesta es formula de manera explícita, a diferència d'altres gèneres narratius, com el conte, en què queda implícita i s'ha de deduir. En general, els protagonistes de les faules són animals, les accions i els parlaments dels quals s'utilizen per reflexionar sobre les contradiccions humanes.

Marc Chagall. 'La llebre i les granotes'. Faules de La Fontaine (1927)La faula s'encapçala amb un títol. Aquest element avança quins seran els protagonistes de la narració o bé el resum dels fets més importants. Crea, per tant, expectatives sobre la narració i, alhora, identifica els elements més importants del text.

Marc Chagall. 'El moliner, el seu fill i l'ase'. Faules de La Fontaine (1927)La narració de la faula presenta un episodi breu en què dos personatges, generalment animals, han de resoldre un conflicte. Aquest conflicte pot ser de diversos tipus: un problema que s'ha de resoldre, un desig que es vol satisfer, etc. A partir de la situació plantejada, es desencadenen les accions dels personatges. Del conjunt de la narració es proposa una reflexió sobre el tema o idea central de la faula.


L'estructura bàsica de la faula consta dels elements següents:

  • La presentació dels personatges o de la seva situació.
  • El conflicte que han de superar (una situació que cal resoldre, un problema que cal superar, un desig que es vol aconseguir, etc.).
  • El desenvolupament de les accions per resoldre o superar el conflicte.
  • La moralitat o reflexió que es desprèn de les actuacions dels personatges.

Algunes fórmules narratives per iniciar o cloure els relats i alguns elements lingüístics faciliten l'organització de la faula. D'aquesta manera, es pot resseguir el plantejament de la narració i identificar cadascuna de les parts de l'estructura.

Marc Chagall. 'El lleˇ fent-se vell'. Faules de La Fontaine (1927) Marc Chagall. 'L'Óliga i el mussol'. Faules de La Fontaine (1927) Marc Chagall. El pastor i el seu ramat. Faules de La Fontaine (1927)

Il.lustracions de Marc Chagall (1927)

 
 
Portada   Endarrera Endavant
 

Animals, per˛ savis Prosa