Curial e Güelfa
  Endarrera Endavant
 
 


Aquest fragment, que pertany al primer llibre de Curial e Güelfa, descriu els moments incials dels amors entre els dos protagonistes. Captivada per les qualitats del jove, la germana del marquès de Montferrat decideix afavorir el jove perquè excel·leixi en l’art de la cavelleria.


Retrat d'una dama en groc (1470) Alessio Baldovinetti

La Güelfa, la qual jove e fresca era, e la qual cosa alguna sinó marit no fallia, trobant-se molt bella e molt lloada, rica, favorida e ociosa, requerida e per molts sol·licitada, veent que son frare no es curava de donar-li marit, ne a ella paria cosa honesta demanar-lo, no podent resistir els naturals apetits de la carn, qui ab punyiments incessament la combatien, pensà que si per ventura ella amàs secretament algun valerós jove, puis que algun no se n’apercebés no seria deshonestat, e que ja havia esdevengut més de mil altres; e posat que alguns, per via d’indicis, volent devinar ço que no saben, se n’apercebessen, no gosarien parlar de tan gran senyora com ella era. E així donà llicència als ulls que la mirasen bé tots aquells qui eren en casa de son frare. E, no havent esguard a claredat de sang ne a multitud de riqueses, entre els altres li plagué molt Curial, car veent-lo gentil de la persona, e assats gentil de cor, e molt savi segons la sua edat, pensà que seria valent home si hagués amb què. Perquè imaginà avançar-lo, e d’aquí avant comença’l-se a acostar, e cridava’l sovent e parlava ab ell molt volentorosament.

   Anònim

 
 
Portada   Endarrera
Endavant
 
Gestes i cavallers Prosa